Afgelopen maanden zijn er binnen de OR van Dow een aantal ingrijpende personele wisselingen geweest. Nadat eerst de voorzitter de OR verliet vanwege zijn nieuwe functie, vond ook snel daarna de secretaris het mooi genoeg en stapte op. Nog een ander OR-lid kreeg een nieuwe baan in Delfzijl en zo waren er 3 vacatures. Daarvoor is medio februari het verkiezingscircus opgestart dat uiteindelijk moet leiden tot electronische verkiezingen de eerste helft van mei.

Bij de training eind februari heeft de OR een nieuwe voorzitter gekozen in de persoon van Marc Obrie. Voor het eerst een man vanuit de ploegendienst die voorzitter van de OR wordt. Natuurlijk worden er opzijn afdeling een aantal organisatorische aanpassingen doorgevoerd zodat hij toch vrij is om opelk gewenst moment op te draven.
En door de OR werd ik verkozen tot hun secretaris. Dit was ik eerder van april 1998 tot januari 2006 (toegetreden tot de OR in december 1997).

Een kans nu om de laatste 22 maanden van m’n werkzame leven bij Dow de medezeggenschap bij Dow nog verder uit te bouwen en smoel te geven.

Morgen is er al een sollicitatiegesprek gepland met een kandidate voor ambtelijk secretaris. Hopenlijk is het gelijk een schot in de roos. Momenteel is iemand bezig om mijn werkzaamheden opde kraker over te nemen zodat ik wat meer tijd aan de OR kan besteden.

Grote doel is om de medezeggenschap bij Dow meer structuur en inhoud te geven. Want gezien de economische situatie momenteel in Europa zal dat zeker nodig zijn. Maar we gaan er voor, alle 14 OR-leden nu, straks 17 .