Blog Image

Rondom Ron

Over het blog

Probeer dagelijks m'n gedachten even kwijt te raken aan dit blog met een terugblik opde dag en een vooruitblik naar morgen.

Albert in Tweede Kamer

Rondom de Abdij Posted on wo, juli 25, 2012 09:31:43

Met Albert de Vries, momenteel wethouder in onze provinciehoofdstad, op een mooie 29e plaats op de PvdA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen moeten we in Zeeland vol aan de bak om te proberen hem met voorkeurstemmen gekozen te krijgen. Gelukkig zie ik in het voorgelegde campagneplan al dat alle afdelingen in Zeeland actief gaan deelnemen omdat kunststukje te flikken.

Nu staan er ook op de lijst in Zeeland nog een kandidate, Joyce Vermue en ook nog een aantal regionale lijstduwers. Het idee van die lijstduwers was prima, maar dit gaat mogelijk tegen een directe verkiezing van Albert werken. Want om met voorkeur te worden gekozen heb je toch minimaal 16.000 voorkeursstemmen nodig. En iedere stem die naar Co of Jessica of een van de andere lijstduwers gaat, gaat niet naar Albert. Overigens is het wel een stem op de PvdA.

In de komende tijd tot 12 september moeten we dus duidelijk maken aan alle (potentiele) PvdA-stemmers in Zeeland dat zij bij voorkeur op nr 29 moeten stemmen van de PvdA-lijst, zodat we weer een Zeeuwse vertegenwoordiger in de Tweede kamer krijgen. Afgelopen jaren was het Eeke van der Veen die de Zeeuwse belangen behartigde. Hij kwam niet uit Zeeland, maar heeft wel al vele jaren een vakantiewoning binnnen onze provinciegrenzen en is daar ook vaak.

Kies een Zeeuw in de Kamer, lijst 2 nr 29 Albert de VriesSnijden in samenleving met een blinddoek

Rondom de Abdij Posted on di, mei 08, 2012 20:44:30

Het Kunduzakkoord blijkt verre van rond, kopte
vanmiddag het NRC
. Men heeft een bezuinigingspakket van 12 miljard
afgesproken zonder te weten wat het voor mensen betekent. Er wordt met
blinddoek op gesneden in de samenleving ten koste van gewone gezinnen.

Vorige week zei Diederik Samsom al dat dit pakket leraren en politieagenten op
de nullijn zet, VUT’ters de bijstand in jaagt, de dagelijkse boodschappen
procenten duurder worden, de kansen op een baan voor ouderen vermindert en
vrijwel niets vraagt van de hoogste inkomens.

Het Kunduzakkoord werd anderhalve week geleden binnen 48 uur gesloten. Vorige
week werd al bekend dat het akkoord nog veel te vaag is om door het Centraal
Planbureau te kunnen worden doorgerekend en vandaag lijkt dit akkoord
daadwerkelijk een
valse start
voor Nederland.

Afgelopen week kwamen ook al veel vragen binnen bij de OR over het volledig belastbaar maken van de woonwerkvergoeding. Dat gaat dus veel mensen meer dan 100 euro netto per maand kosten. En zo zal met het verder uitwerken van het Kunduzakkoord steeds meer duidelijk worden dat tekenen bij het kruisje toch niet zo verstandig is geweest. Maar oh wat wilden GL, D’66 en CU graag aanschuiven.

12 september kunnen we ze afrekenen op deze onbezonnen daad.1 mei viering en stadswandeling

Rondom de Abdij Posted on wo, mei 02, 2012 00:36:48

Vandaag was het 1 mei en dat is voor socialisten een hoogtijdag, hopenlijk ooit nog eens een officiele vrije dag zoals bv in Belgie. We lachen wel eens om die Belgen, maar stiekum hebben ze een hoop zaken best goed voor elkaar.

Om 18.15 uur zijn we eerst eens onder begeleiding van een gids eens gaan kijken naar oud-Vlissingen. De gids wist ontzettend veel van de geschiedenis van Vlissingen (beroepsmatig).
Zie de vele mooie foto’s. Dat Wibaut-relief niet op het juiste huis staat, daar zijn ze gewoon eerlijk over, zie plaquette.

De feitelijk 1 mei-viering werd geopend met korte introducties van ceremoniemeester Piet Hamelink en gewestelijk voorzitster Aty Harwijne. Daarna een mooie speech van burgermeester Jan Lonink over de historie van de sociaal-democratie in Nederland.

Jan Schuurman-Hess vertelde bijna een uur lang gepassioneerd over zijn voettocht door Nederland, opgesmukt door vele foto’s en prachtige verhalen. Na de zomer gaat Jan verder met zijn voettocht die inmiddels is gevorderd tot Amsterdam. Voor meer informatie zie www.voettochtvanjan.nl

De avond werd druk bezocht en was weer een groot succes. Volgend jaar wordt de 1 mei-viering georganiseerd in TerneuzenBezuinigingen op cultuur

Rondom de Abdij Posted on wo, april 25, 2012 23:24:09

Vanavond naar 2 bijeenkomsten geweest, die los van elkaar waren georganiseerd, maar wel veel met elkaar te maken hadden.

Eerst om 18.00 uur naar een bijeenkomst in de Abdij over de kerntaken, profielen en geld. Aan het eind van vorige statenperiode is nog een discussie gevoerd over de kerntaken van de provincie naar aanleiding van het verschijnen van het rapport Lodders. Inmiddels zijn er ook nog rapporten gekomen van Lysias en Cebeon. Uitleg werd gegeven over de mogelijke modellen en de gevolgen daarvan. Ook voor zeker nieuwe statenleden goede informatie over de in- en uitgaven van de provincie en een goede analyse daarvan. Allemaal heel verhelderend.

Daarna met gezwinde spoed naar het cultuurdebat van de PZC dat om 19.30 uur al was begonnen Arsenaaltheater in Vlissingen en waar ik middenin viel. Veel vertegenwoordigers van culturele in stellingen die in grote onzekerheid zitten. Want minimaal 30 % zal er wel bezuinigd moeten worden op de cultuuruitgaven, ongeveer 1,7 miljoen euro. Onlangs is in de commissie BFW dit allemaal al aan de orde geweest middels een adviesstuk van de Raad van Cultuur gevolgd door een kadernota van de gedeputeerde. Daarin staan heldere keuzes en is duidelijk dat er geen kaasschaafmethode meer zal worden gehanteerd.

Maar een financieel kader was er nog niet bij en wordt nu verwacht kort voor de zomervakantie. Het statenvoorstel wordt besproken in de commissie BFW van 7 september 2012 en vastgesteld in Provinciale Staten van 28 september. Het zal bij veel fracties nog een behoorlijke aanloop geven van teleurgestelde organisaties.Interpellatiedebat PS over 57+ regeling

Rondom de Abdij Posted on vr, april 20, 2012 11:28:24

Verzoek om een interpellatiedebat te voeren wordt unaniem door alle statenfracties gesteund. Dat is in elk geval al een goede start.
Na betogen van Ger van Unen (SP), Annebeth Evertz (PvdA) en Patricia de Milliano (CDA) komt tijdens zijn betoog Arjan Beekman (CU) tot grote woorden maar laat aan het eind van zijn betoog die lijn weer varen. Nu Ruud Haaze van de PVV die pleit om vertrekkende ambtenaren in een poule te plaatsen en af en toe toch klussen te geven. Wel goede afspraken moeten er dan worden gemaakt over de tarieven voor die inhuur. Goos Roeland (SGP) steekt de loftrompet over de voortvarendheid van het college. En hij is wel de man met de meeste ervaring in de staten. Wel een klein puntje van kritiek: de communicatie/informatie. Vraag: Zou het niet wijzer/beter zijn om bij dit soort ingrijpende zaken PS eerder te informeren. Maakt zich geen zorgen over dit college.

Groen Links en D’66 hebben in eerste ronde helemaal geen bijdrage en houden hun kruit droog tot in tweede ronde.

Nu de reactie van gedeputeerde van Heukelom die laat weten dat GS een second opninion hebben gevraagd bij een andere “erudiete deskundige”. Ja, voor iedere waarheid bestaat er een deskundige. De gedeputeerde houdt zich netjes aan de voorzet van de juristen. Dat roept toch wat irritaties op bij Harpe en Robesin. Die willen dus gewoon in een achterkamertje geinformeerd worden. Dualisme is niet gemakkelijk en een constante worsteling. Dat geldt zowel voor GS (bestuur) als voor PS.

GS zegt toe met een notitie over communicatie te komen naar de Staten en hierover te overleggen in een door PS te bepalen overlegplatform.

SP, D’66, PvZ en GL komen met een motie van wantrouwen die alleen door deze partijen wordt gesteund (8 zetels). Alle andere partijen staan achter college en verwerpen motie (31 zetels). Nu verder met de HedwigepolderWat een bluffer is die Bleker

Rondom de Abdij Posted on do, april 19, 2012 21:04:09

Vandaag uiteraard via internet het debat in de Tweede Kamer grotendeels nauwlettend gevolgd. Duidelijk is nu toch wel geworden dat ontpoldering niet meer kan worden voorkomen, ondanks de grote woorden van de PVV-er de Mos. Wat een malloot, collega’s in de Kamer Suske, Wiske en Schanulleke te noemen.

Nu duidelijk is dat ontpolderen onontkoombaar is en het alternatieve plan van Bleker maar 5 ha minder ontpoldert, het alternatief ook 70 miljoen euro duurder is, wordt het tijd om terug te gaan naar het originele plan om de hele Hedwigepolder onder water te zetten. Bluffer Bleker probeerde de Kamerleden op het verkeerde been te zetten door al te verkondigen dat er morgen een brief uit Brussel zou komen met daarin het akkoord van Europa. Maar superbluffer Bleker viel even later door dde mand toen uit Brussel totaal andere signalen kwamen. Nu dus wachten op de brief uit Brussel, maar of die positief zal zijn is sterk te betwijfelen.

Ook worden vaak onwaarheden vertelt. Bv dat Europa ons dwingt tot ontpoldering is klinkklare nonsense. Europa wil herstel van de natuur van de Westerschelde en Nederland heeft voorgesteld en in een verdrag vastgelegd om dat te doen middels ontpoldering van de Hedwigepolder.

Het wordt tijd dat nu eindelijk de knoop wordt doorgehakt. Ook een referendum lost niets op.Ik zal er niet bij zijn, jammer

Rondom de Abdij Posted on wo, april 18, 2012 22:27:47

Komende vrijdag is er weer een vergadering van Provinciale Staten. Normaal zou ik daar bij zijn, maar deze keer heb ik, met pijn in het hart, gekozen om mij af te melden. Want aanstaande vrijdag is er een belangrijke training voor het gehele bestuur van het Dow pensioenfonds. Dat is tegenwoordig ook geen vrijblijvend baantje meer en moet je hard werken om voldoende kennis in het bestuur te hebben. Ik zal dus die training volgen maar, het kan niet anders dat m’n gedachten weleens zullen afdwalen naar de statenzaal in de Abdij. En misschien wel eens snel een telefoontje pleeg met onze fractie-assistent Maarten.
Want het zal daar een lange en intensieve vergadering worden met een divers pallet aan agendapunten met emotie. En dan bedoel ikniet de 500.000 euro voor het hoofdkantoor van het ROC in Terneuzen. Daar is inmiddels alles wel al over gezegd. Wat de PvdA betreft gaat het nu weer snel over de kwaliteit van het technisch onderwijs in Zeeland, want daar zal de komende jaren veel van afhangen of er wel voldoende nieuwe verse arbeidskrachten zijn voor de industriele bedrijven in Kanaalzone en Sloegebied. Met een gefuseerde ROC en Biobase Training centrum in opbouw moet dat zeker gaan lukken.

Terug naar de Abdij. Steviger debat wordt verwacht over de afgelopen week gepresenteerde plannen van Bleker door nu op 4 plaatsen in Zeeland de dijken door te steken. Dat plan van Bleker is kansloos en zal enkel leiden naar nog meer discussie en uiteindelijk toch geheel onderwater zetten van de Hedwigepolder. Niet omdat dat moet van Europa, maar omdat we dat hebben toegezegd en bezegeld in een verdrag met Vlaanderen. Europa wil herstel van de natuurwaarden in de Westerschelde en het was Nederland dat voorstelde om te ontpolderen. Twee commissies (Wijfels en Nijpels) verder en een nog een onderzoek van Deltares waarbij honderden mogelijke opties zijn gewogen en te licht bevonden, zal er straks gewoon worden ontpolderd.

Ook de reorganisatie in het provinciehuis en dan met name de 57+regeling zal ook zorgen voor enige beroering. Voor agenda van statenvergadering klik hier.

Oh ja, er wordt ook nog gesproken over het vertrek van dhr Boerma bij Delta. De PvdA komt daar met een motie, maar ik vrees dat het zeker nietbij deze ene motie zal blijven. Net zoals vaak zal het weer wel een diaree aan moties zijn .