Al duurt het nog meer dan 6 maanden totdat er verkiezingen zijn voor een
nieuwe gemeenteraad, veel afdelingen zijn al volop bezig met de voorbereidingen
ervan. Zo ben ik zelf actief in de kandidaatstellingscommissie en mag ik die
ook voorzitten. Samen met 3 andere leden gaan we gesprekken aan met kandidaten voor
de lijst.
De lijsttrekker is eerder al door de Algemene Ledenvergadering van de afdeling gekozen. Diana
van Damme
, momenteel wethouder RO, zal de lijst aanvoeren. Om een beetje een
evenwichtige lijst te krijgen zijn we nog op zoek naar jonge mensen die in de
toekomst een rol willen spelen in de lokale politiek. Het is toch best te merken dat ook de belangstelling voor de politiek afneemt, dezelfde trend als voor vrijwilligerswerk.
Toch vinden wij het belangrijk om op de lijst ook voldoende jonge mensen te hebben. Iedereen die het gedachtegoed van de Partij van de Arbeid aan het hart gaat en een actievere rol wil spelen,kan zich bij mij aanmelden. Stuur gewoon een mail naar ron@rondekort.nl
De gesprekken met de kandidaten worden gevoerd op woensdag 23 en donderdag 24 oktober a.s.