Met Albert de Vries, momenteel wethouder in onze provinciehoofdstad, op een mooie 29e plaats op de PvdA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen moeten we in Zeeland vol aan de bak om te proberen hem met voorkeurstemmen gekozen te krijgen. Gelukkig zie ik in het voorgelegde campagneplan al dat alle afdelingen in Zeeland actief gaan deelnemen omdat kunststukje te flikken.

Nu staan er ook op de lijst in Zeeland nog een kandidate, Joyce Vermue en ook nog een aantal regionale lijstduwers. Het idee van die lijstduwers was prima, maar dit gaat mogelijk tegen een directe verkiezing van Albert werken. Want om met voorkeur te worden gekozen heb je toch minimaal 16.000 voorkeursstemmen nodig. En iedere stem die naar Co of Jessica of een van de andere lijstduwers gaat, gaat niet naar Albert. Overigens is het wel een stem op de PvdA.

In de komende tijd tot 12 september moeten we dus duidelijk maken aan alle (potentiele) PvdA-stemmers in Zeeland dat zij bij voorkeur op nr 29 moeten stemmen van de PvdA-lijst, zodat we weer een Zeeuwse vertegenwoordiger in de Tweede kamer krijgen. Afgelopen jaren was het Eeke van der Veen die de Zeeuwse belangen behartigde. Hij kwam niet uit Zeeland, maar heeft wel al vele jaren een vakantiewoning binnnen onze provinciegrenzen en is daar ook vaak.

Kies een Zeeuw in de Kamer, lijst 2 nr 29 Albert de Vries