Vanavond naar 2 bijeenkomsten geweest, die los van elkaar waren georganiseerd, maar wel veel met elkaar te maken hadden.

Eerst om 18.00 uur naar een bijeenkomst in de Abdij over de kerntaken, profielen en geld. Aan het eind van vorige statenperiode is nog een discussie gevoerd over de kerntaken van de provincie naar aanleiding van het verschijnen van het rapport Lodders. Inmiddels zijn er ook nog rapporten gekomen van Lysias en Cebeon. Uitleg werd gegeven over de mogelijke modellen en de gevolgen daarvan. Ook voor zeker nieuwe statenleden goede informatie over de in- en uitgaven van de provincie en een goede analyse daarvan. Allemaal heel verhelderend.

Daarna met gezwinde spoed naar het cultuurdebat van de PZC dat om 19.30 uur al was begonnen Arsenaaltheater in Vlissingen en waar ik middenin viel. Veel vertegenwoordigers van culturele in stellingen die in grote onzekerheid zitten. Want minimaal 30 % zal er wel bezuinigd moeten worden op de cultuuruitgaven, ongeveer 1,7 miljoen euro. Onlangs is in de commissie BFW dit allemaal al aan de orde geweest middels een adviesstuk van de Raad van Cultuur gevolgd door een kadernota van de gedeputeerde. Daarin staan heldere keuzes en is duidelijk dat er geen kaasschaafmethode meer zal worden gehanteerd.

Maar een financieel kader was er nog niet bij en wordt nu verwacht kort voor de zomervakantie. Het statenvoorstel wordt besproken in de commissie BFW van 7 september 2012 en vastgesteld in Provinciale Staten van 28 september. Het zal bij veel fracties nog een behoorlijke aanloop geven van teleurgestelde organisaties.