Blog Image

Rondom Ron

Over het blog

Probeer dagelijks m'n gedachten even kwijt te raken aan dit blog met een terugblik opde dag en een vooruitblik naar morgen.

Kandidaatstellingscommissie

Rondom de Basiliek Posted on zo, oktober 06, 2013 21:29:46

Al duurt het nog meer dan 6 maanden totdat er verkiezingen zijn voor een
nieuwe gemeenteraad, veel afdelingen zijn al volop bezig met de voorbereidingen
ervan. Zo ben ik zelf actief in de kandidaatstellingscommissie en mag ik die
ook voorzitten. Samen met 3 andere leden gaan we gesprekken aan met kandidaten voor
de lijst.
De lijsttrekker is eerder al door de Algemene Ledenvergadering van de afdeling gekozen. Diana
van Damme
, momenteel wethouder RO, zal de lijst aanvoeren. Om een beetje een
evenwichtige lijst te krijgen zijn we nog op zoek naar jonge mensen die in de
toekomst een rol willen spelen in de lokale politiek. Het is toch best te merken dat ook de belangstelling voor de politiek afneemt, dezelfde trend als voor vrijwilligerswerk.
Toch vinden wij het belangrijk om op de lijst ook voldoende jonge mensen te hebben. Iedereen die het gedachtegoed van de Partij van de Arbeid aan het hart gaat en een actievere rol wil spelen,kan zich bij mij aanmelden. Stuur gewoon een mail naar ron@rondekort.nl
De gesprekken met de kandidaten worden gevoerd op woensdag 23 en donderdag 24 oktober a.s.Albert in Tweede Kamer

Rondom de Abdij Posted on wo, juli 25, 2012 09:31:43

Met Albert de Vries, momenteel wethouder in onze provinciehoofdstad, op een mooie 29e plaats op de PvdA-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen moeten we in Zeeland vol aan de bak om te proberen hem met voorkeurstemmen gekozen te krijgen. Gelukkig zie ik in het voorgelegde campagneplan al dat alle afdelingen in Zeeland actief gaan deelnemen omdat kunststukje te flikken.

Nu staan er ook op de lijst in Zeeland nog een kandidate, Joyce Vermue en ook nog een aantal regionale lijstduwers. Het idee van die lijstduwers was prima, maar dit gaat mogelijk tegen een directe verkiezing van Albert werken. Want om met voorkeur te worden gekozen heb je toch minimaal 16.000 voorkeursstemmen nodig. En iedere stem die naar Co of Jessica of een van de andere lijstduwers gaat, gaat niet naar Albert. Overigens is het wel een stem op de PvdA.

In de komende tijd tot 12 september moeten we dus duidelijk maken aan alle (potentiele) PvdA-stemmers in Zeeland dat zij bij voorkeur op nr 29 moeten stemmen van de PvdA-lijst, zodat we weer een Zeeuwse vertegenwoordiger in de Tweede kamer krijgen. Afgelopen jaren was het Eeke van der Veen die de Zeeuwse belangen behartigde. Hij kwam niet uit Zeeland, maar heeft wel al vele jaren een vakantiewoning binnnen onze provinciegrenzen en is daar ook vaak.

Kies een Zeeuw in de Kamer, lijst 2 nr 29 Albert de VriesSnijden in samenleving met een blinddoek

Rondom de Abdij Posted on di, mei 08, 2012 20:44:30

Het Kunduzakkoord blijkt verre van rond, kopte
vanmiddag het NRC
. Men heeft een bezuinigingspakket van 12 miljard
afgesproken zonder te weten wat het voor mensen betekent. Er wordt met
blinddoek op gesneden in de samenleving ten koste van gewone gezinnen.

Vorige week zei Diederik Samsom al dat dit pakket leraren en politieagenten op
de nullijn zet, VUT’ters de bijstand in jaagt, de dagelijkse boodschappen
procenten duurder worden, de kansen op een baan voor ouderen vermindert en
vrijwel niets vraagt van de hoogste inkomens.

Het Kunduzakkoord werd anderhalve week geleden binnen 48 uur gesloten. Vorige
week werd al bekend dat het akkoord nog veel te vaag is om door het Centraal
Planbureau te kunnen worden doorgerekend en vandaag lijkt dit akkoord
daadwerkelijk een
valse start
voor Nederland.

Afgelopen week kwamen ook al veel vragen binnen bij de OR over het volledig belastbaar maken van de woonwerkvergoeding. Dat gaat dus veel mensen meer dan 100 euro netto per maand kosten. En zo zal met het verder uitwerken van het Kunduzakkoord steeds meer duidelijk worden dat tekenen bij het kruisje toch niet zo verstandig is geweest. Maar oh wat wilden GL, D’66 en CU graag aanschuiven.

12 september kunnen we ze afrekenen op deze onbezonnen daad.Basiliek vanuit een ballon

Rondom de Basiliek Posted on za, mei 05, 2012 14:23:29

Met dank aan fotograaf Cees Liefting uit Terneuzen:Lilly in the morning

Rondom de Korten Posted on vr, mei 04, 2012 17:56:20

Foto spreekt voor zich!! Wat is mooier ’s morgens om 6 uur?1 mei viering en stadswandeling

Rondom de Abdij Posted on wo, mei 02, 2012 00:36:48

Vandaag was het 1 mei en dat is voor socialisten een hoogtijdag, hopenlijk ooit nog eens een officiele vrije dag zoals bv in Belgie. We lachen wel eens om die Belgen, maar stiekum hebben ze een hoop zaken best goed voor elkaar.

Om 18.15 uur zijn we eerst eens onder begeleiding van een gids eens gaan kijken naar oud-Vlissingen. De gids wist ontzettend veel van de geschiedenis van Vlissingen (beroepsmatig).
Zie de vele mooie foto’s. Dat Wibaut-relief niet op het juiste huis staat, daar zijn ze gewoon eerlijk over, zie plaquette.

De feitelijk 1 mei-viering werd geopend met korte introducties van ceremoniemeester Piet Hamelink en gewestelijk voorzitster Aty Harwijne. Daarna een mooie speech van burgermeester Jan Lonink over de historie van de sociaal-democratie in Nederland.

Jan Schuurman-Hess vertelde bijna een uur lang gepassioneerd over zijn voettocht door Nederland, opgesmukt door vele foto’s en prachtige verhalen. Na de zomer gaat Jan verder met zijn voettocht die inmiddels is gevorderd tot Amsterdam. Voor meer informatie zie www.voettochtvanjan.nl

De avond werd druk bezocht en was weer een groot succes. Volgend jaar wordt de 1 mei-viering georganiseerd in TerneuzenKoning Ron

Rondom de Korten Posted on wo, mei 02, 2012 00:13:37

Gisteren even gevoeld als Willem Alexander. Staat me wel!Bezuinigingen op cultuur

Rondom de Abdij Posted on wo, april 25, 2012 23:24:09

Vanavond naar 2 bijeenkomsten geweest, die los van elkaar waren georganiseerd, maar wel veel met elkaar te maken hadden.

Eerst om 18.00 uur naar een bijeenkomst in de Abdij over de kerntaken, profielen en geld. Aan het eind van vorige statenperiode is nog een discussie gevoerd over de kerntaken van de provincie naar aanleiding van het verschijnen van het rapport Lodders. Inmiddels zijn er ook nog rapporten gekomen van Lysias en Cebeon. Uitleg werd gegeven over de mogelijke modellen en de gevolgen daarvan. Ook voor zeker nieuwe statenleden goede informatie over de in- en uitgaven van de provincie en een goede analyse daarvan. Allemaal heel verhelderend.

Daarna met gezwinde spoed naar het cultuurdebat van de PZC dat om 19.30 uur al was begonnen Arsenaaltheater in Vlissingen en waar ik middenin viel. Veel vertegenwoordigers van culturele in stellingen die in grote onzekerheid zitten. Want minimaal 30 % zal er wel bezuinigd moeten worden op de cultuuruitgaven, ongeveer 1,7 miljoen euro. Onlangs is in de commissie BFW dit allemaal al aan de orde geweest middels een adviesstuk van de Raad van Cultuur gevolgd door een kadernota van de gedeputeerde. Daarin staan heldere keuzes en is duidelijk dat er geen kaasschaafmethode meer zal worden gehanteerd.

Maar een financieel kader was er nog niet bij en wordt nu verwacht kort voor de zomervakantie. Het statenvoorstel wordt besproken in de commissie BFW van 7 september 2012 en vastgesteld in Provinciale Staten van 28 september. Het zal bij veel fracties nog een behoorlijke aanloop geven van teleurgestelde organisaties.Volgende »